About

Bestaansreden en Profilering

Sales Management Association heeft de ambitie om erkend te worden als de Belgische professionele vereniging voor leidinggevende functies betrokken in de besluitvorming van de commerciële activiteiten en doelstellingen van hun organisatie. De finaliteit van het verenigingsleven van SMA focust in essentie op kennisverwerving ter ondersteuning van de beroepsactiviteit en het uitwisselen van die kennis door middel van een interactief netwerkplatform.

Praktische aangelegenheden

SMA-leden komen maandelijks samen, op de derde donderdagnamiddag van de maand voor de meetings en/of af en toe op een maandagnamiddag voor de sales opleidingen (behalve op feestdagen en tijdens de zomermaanden juli en augustus).

De bijeenkomsten vinden plaats in 1850 Grimbergen, Beiaardlaan 31 bij Salons de Romree of  bij UBA Belgium (Buro & Design Center, Esplanade 1 Box 8, 1020 Brussel) tenzij anders vermeld in de uitnodiging zelf.

De SMA meeting  in Salons de Romree kent de volgende programmatie:

  • 14:30 tot 15:00 Verwelkoming en koffieonthaal
  • 15:00 tot 16:30 Uiteenzetting door gastspreker
  • 16:30 tot 17:00 Vragen & antwoorden
  • 17:00 tot 18:30 Nabespreking & netwerking met verzorgde catering

De leden worden persoonlijk verwelkomd door de leden van het Bestuur en ontvangen een badge en een online evaluatieformulier. Tijdens het koffieonthaal wordt de gastspreker persoonlijk voorgesteld aan elk lid. Nieuwe leden worden bij de inleiding van de meeting aan de vereniging voorgesteld.

 

 

NIEUW – NIEUW – NIEUW

Elk SMA lid krijgt de gelegenheid om één keer per jaar een extern persoon kosteloos uit te nodigen op een SMA event : dit mag een collega zijn, een externe (van een ander bedrijf) partner, kennis, …  Indien het SMA lid hiervoor opteert, brengt hij/zij per mail de vereniging op de hoogte wie de “introducee’ is met vermelding van zijn/haar naam, emailadres en bedrijfsnaam.

Na het ontvangen van de nodige contactgegevens, en op voorwaarde dat het een eerste uitnodiging betreft, wordt per mail aan het SMA lid én de introducee deze regeling van gratis uitnodiging bevestigd.

 

 

Visie

Tijdens de jaarlijkse strategische reflectie-meeting in juli 2018 werd de visie voor SMA Belgium duidelijk onderstreept: “SMA wants to be recognized as the best place to learn & network with peers. SMA wants to be the Belgium forum for Sales Management Professionals.”

Missie

Vijf woorden (kernelementen) werden uit de visie gedistilleerd en omvatten de missie van SMA. Samen vormen ze de drijfveren van het verenigingsleven en formuleren ze in alle eenvoud het verwachtingspatroon van de leden en de focus van het SMA-bestuur: Inform – Decrypt – Inspire – Debate – Share.

De drijfveer Inform biedt de leden de garantie dat voor elke bijeenkomst de factor ‘kennis en informatie’ centraal staat. Hiervoor wordt maandelijks een topspreker benaderd in een specifiek werkdomein om zijn/haar expertise aan de leden over te brengen (zie verder Maandelijks Aanbod).

Naast informatie is toegevoegde waarde heel belangrijk. Vandaar dat SMA Decrypt zo belangrijk vindt. Hoe zorgen we ervoor dat er echt kennisdeling optreedt en dat de sessies van de sprekers ook tot inzichten leiden; het liefst bruikbaar in het eigen werkdomein. SMA hecht daarom ook groot belang aan de vragen & antwoorden ronde. Sinds 2014 is er telkens ook een journalist aanwezig die een samenvatting maakt van de presentatie en Q&A-ronde.

Een derde drijfveer is Inspire. Het SMA-platform wil zijn leden een forum aanbieden voor inspiratie. Met name de maandelijkse meetings en de daaraan gekoppelde netwerkingsessies zijn bedoeld om de leden te inspireren. Daarnaast is er op de website ook een Knowledge Center – toegankelijk enkel voor leden – dat inzichten en inspiratie aanbiedt.

Het element Debate overstijgt de dimensie van passief luisteren en ideeën opdoen. SMA gelooft dat door interactie en debat sterkere en waardevollere inzichten kunnen ontstaan. In de toekomst zullen tevens workshops aangeboden worden, waarin een open debat centraal zal staan.

De laatste drijfveer Share wordt vooral vertaald in de Q&A ronde en de netwerkingreceptie achteraf. Hierbij wordt met name gestreefd naar een kruisbestuiving tussen de leden onderling mede dankzij het heterogene profiel. Op deze manier kan elk lid zich in zekere mate ook benchmarken ten opzichte van de uitgewisselde kennis en contacten leggen rond een bepaald thema of issue.

Finaal bepaalt de Missie ook de fundamentele onderbouw van SMA, namelijk :

  • het streven naar een Maatschappelijk Verantwoorde Vereniging met permanente aandacht voor Duurzaamheid en Ethiek
  • een kwalitatief en kwantitatief groeiproces in lijn met het verwachtingspatroon van alle stakeholders
  • een collegiale verstandhouding met alle beroepsorganisaties met openheid voor wisselwerking

Kort Historisch Overzicht

SMA zag het daglicht tijdens het voorjaar 1988 toen enkele Sales Managers uit de voedingssector het initiatief namen om maandelijkse spreekbeurten te organiseren ter ondersteuning van hun professionele activiteiten.

Onder impuls van een versterkt bestuur en enkele soliede partners evolueerde SMA sinds 2007 van een vereniging voor Sales Managers naar de professionele netwerkorganisatie voor Sales Management. Dankzij deze ‘ upscaling ‘ werden de activiteiten gericht naar een bredere doelgroep van beslissingsnemers met betrekking tot het verkoopproces van zowel retail-organisaties als industrie. Vandaag telt SMA ruim 100 leden die actief zijn in alle segmenten van de Belgische economie, in functies die variëren van verkoopleiding tot algemene directie. Op de eindejaarsmeeting van 18 december 2018 vierde SMA Belgium haar 30-jarig bestaan en werd er hulde gebracht aan al diegenen die rechtstreeks en onrechtstreeks hebben bijgedragen tot de grootste nationale vereniging op vlak van Sales Management.