BABM Persbericht – 04/10/2018

Dirk Van de Walle (Spadel) wordt de nieuwe voorzitter van BABM

Hij volgt Wim Swyngedouw (Melitta Benelux) op,
die de voorzitter was van de Belgo-Luxemburgse vereniging van merkfabrikanten sinds december 2013

Brussel, 4 oktober 2018 – De naam van de nieuwe voorzitter van BABM, de vereniging die de belangen van de belangrijkste merkfabrikanten in België en Luxemburg verdedigt, werd op woensdag 3 oktober bekendgemaakt op de algemene vergadering van de vereniging. Dirk Van de Walle (Spadel), reeds lid van het directiecomité van BABM, volgt Wim Swyngedouw (Melitta Benelux) op. De ambitie van de nieuwe voorzitter is drieledig: steeds meer nadruk leggen op innovatie, de relatie met de distributiesector versterken om een eerlijke concurrentie te garanderen en optimaal inspelen op de uitdagingen meegebracht met de e-commerce en de digitalisering.

Van 45 naar 73 leden in vijf jaar

Wim Swyngedouw, die eind 2013 voorzitter van BABM werd, kan het stokje doorgeven aan zijn opvolger met een gevoel van voldoening. Onder het voorzitterschap van de Managing Director van Melitta Benelux, is BABM aanzienlijk gegroeid van 45 naar 73 leden. Deze spectaculaire groei stelt de vereniging vandaag in staat om nog meer invloed uit te oefenen op haar verdediging van de belangen van merkfabrikanten.
Gedurende de vijf jaar dat Wim Swyngedouw voorzitter was, heeft BABM zich voorzien van nieuwe hulpmiddelen om haar effectiviteit te vergroten en om haar leden beter van dienst te zijn. Er zijn werkgroepen opgericht die zich bezighouden met de belangrijkste thema’s voor de sector (e-commerce, toeleveringsketens, handelspraktijken), terwijl er een “BABM knowledge centre” werd gesticht, waardoor de vereniging en haar leden gemakkelijker toegang krijgen tot de nodige gegevens om hen te ondersteunen in hun zakelijke en politieke contacten.
Bij de overdracht van zijn opvolger, wijst Wim Swyngedouw erop dat er de komende jaren nog belangrijke uitdagingen voor BABM liggen. “Waar we niet in geslaagd zijn in die 5 jaar is om de zogenaamde win-win tussen retailer en fabrikant echt om te zetten in een model die toegevoegde waarde brengt aan alle spelers”, zegt hij. “We blijven ons vast rijden in een model waarbij beide partijen in keiharde onderhandelingen toegevoegde waarde inleveren en daarmee elke innovatie of differentiatie in de kiem smoren. Met de consument als lachende derde ? Zelfs dat niet want die consument wordt opgevoed met het idee dat alles veel goedkoper kan gekocht worden dan wat het werkelijk kost. En dergelijk model leidt
op de lange termijn tot verarming van het aanbod.”

Een voorzitter met het ideale profiel

De benoeming van Dirk Van de Walle als voorzitter is duidelijk een bijkomende troef voor BABM. Werkend bij Unilever, Ter Beke Group en Talking French voordat hij in 2013 bij Spadel aankwam, waar hij vandaag de functies van Country Director Benelux en Group Director R&D and Innovation combineert, is Dirk Van de Walle al dertig jaar actief in de merkenwereld. Hij heeft dus het ideale profiel om BABM en haar leden te helpen de belangrijke uitdagingen waarmee de sector geconfronteerd is het hoofd te bieden, in het bijzonder de noodzaak om innovatie te stimuleren, het respecteren van eerlijke handelspraktijken en het onderhouden van goede relaties met de distributiesector.
“Innovatie in de breedste zin van het woord moet voorop staan binnen BABM. Innovatie is de sleutel naar een verdere marktdynamisering voor elke fabrikant, en daar moeten we ook gezamenlijk de nodige aandacht aan geven en waar mogelijk onze krachten bundelen”, zegt Dirk Van de Walle. “Daarmee bedoel ik niet enkel productinnovaties, maar ook innovatie in de relatie tussen merk en fabrikant en innovatie in de logistieke ketting. De klassieke retail heeft vandaag nog een dominante positie, maar de consumenten zijn meer en meer op zoek naar een hogere variëteit van producten van een hoge kwaliteit, en willen deze bovendien op de meest gemakkelijke manier op de meest aangewezen plek geleverd krijgen op het tijdstip dat zij wensen. Het patroon van de klassieke retail die steeds meer focussen op meer en diepere prijspromoties gaat de behoefte van de consument gewoon voorbij. Het is dan ook één van onze taken om dit snel veranderend consumentengedrag goed te capteren en daarop op de juiste manier in te kunnen spelen. De waarde van big data hierin is cruciaal. Het is geen toekomstwoord meer, maar wordt dagelijks meer en meer realiteit.”
“Ik ben erg trots op het gerealiseerd traject met de BABM leden onder het voorzitterschap van Wim”, benadrukt Walter Gelens, de CEO van BABM. “Natuurlijk liggen er nog heel wat uitdagingen in het verschiet op de Belgische distributiemarkt, maar ik ben ervan overtuigd dat met Dirk als voorzitter van BABM, de merkfabrikanten goed uitgerust zijn om deze uitdagingen met succes aan te gaan. Binnen BABM zijn er al een aantal concrete werkgroepen die werken op commercieel, logistiek, digitaal en legaal vlak. Deze moeten we nog verder uitbouwen en inhoudelijk versterken zodat we via krachtenbundeling nog sterker uit de hoek kunnen komen.”

***

BABM is de Belgische merkenvereniging en verdedigt de belangen van merkfabrikanten in België. Onze leden zijn meer dan 70 bedrijven
die actief zijn in België en Luxemburg en die nationale en internationale merken maken en verkopen. Gezamenlijk zijn de BABM leden
goed voor €7,6 miljard omzet en zorgen zij voor een belangrijke tewerkstelling met 39.000 directe en indirecte banen.
Voor meer informatie:
Walter Gelens (CEO BABM) walter.gelens@babm.be +32 472 50 50 05