Bruno_Goemans

 

Met groot verdriet en diepe verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotse overlijden van Bruno Goemans (Bongrain – Italo Suisse), een voormalig SMA lid.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn familie en naasten.

In onze herinnering zal hij voortleven als een vriendelijk en beminnelijk mens.

 

Met onze innige deelneming,

Sales Management Association (SMA), 18 januari 2016