INSIDER VAN DE GRAFISCHE  SECTOR

De raad van bestuur van Febelgra heef Philippe Van Ongevalle benoemd als nieuwe directeur-generaal.  Van Ongevalle volgt Waldo Van de Velde op aan het hoofd van de federatie van de grafische sector.  Febelgra telt een 400-tal bedrijven, goed voor 6000 werknemers.

Philippe Van Ongevalle studeerde handels en financiële wetenschappen in Brussel en bekleedde directiefuncties in het bedrijfsleven.  De vijftiger kent de grafische sector van binnenuit.  Van 2000 tot eind vorig jaar was hij bestuurder en mede-eigenaar van Drukkerij Gazelle in Deurne.  “Ik heb altijd de ambitie gehad een bedrijf te runnen”, zegt Van Ongevalle.  “Ik nam het strategische, het financiële en het commerciële voor mijn rekening.  Mijn medevennoot was meer de technische man.  We hebben van de malaise in de sector gebruikgemaakt om te groeien.”  Van Ongevalle bouwde Drukkerij Gazelle uit tot een grafische groep met meerdere vestigingen.

Als grafisch ondernemer was hij ook actief in het bestuur van de sectorfederatie Febelgra.  Als federaal penningmeester had hij een goed zicht op het financiële reilen en zeilen van de beroepsvereniging.  De grafische sector staat al jaren onder druk en dat heeft gevolgen voor de werking van de federatie  “De sector krimpt serieus, het ledenaantal daalt evenredig.  Dat heeft financiële implicaties.  Op een bepaald moment moet je de overblijvende opties bekijken“, stelt de nieuwe topman.

Febelgra kan een nieuwe richting kiezen door te fuseren met de industriële federatie Fedustria (textiel en hout), waarmee het nu al samenwerkt in milieu en sociaal-technische dossiers.  “Het is nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven.  Alle mogelijkheden worden bekeken.  Het staat vast dat onze sector onder druk staat en dat zal nog een tijd duren“, aldus Philippe Van Ongevalle.  De nieuwe directeur-generaal verwacht op termijn een stabilisatie in de sector.  @K.D.C.

 

Philippe_Van_Ongevalle
Philippe Van Ongevalle (50)
Directeur-generaal Febelgra

Vrije tijd : pleziervaren, fietsen, skiën