Wettelijke kennisgeving

Lees onze juridische mededeling.

Disclaimer

‘Sales Management Association Belgium’ heeft de informatie op deze website met zorg samengesteld, waarbij veel aandacht is besteed aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud.

Ondanks deze zorgvuldigheid kan het gebeuren dat de informatie op deze website onjuistheden en/of onvolledigheden bevat.

‘Sales Management Association Belgium’ behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar site op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

‘Sales Management Association Belgium’ is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website.

‘Sales Management Association Belgium’ kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website.

Daaronder valt ook – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Indien ‘Sales Management Association Belgium’ een veiligheidsrisico vaststelt, behouden wij ons het recht voor om onze diensten te onderbreken totdat wij het risico hebben kunnen elimineren.

‘Sales Management Association Belgium’ kan onder geen enkel beding verantwoordelijk worden gesteld voor inbreuken of fraude (vb hacking) door derden (waaronder inbegrepen andere bezoekers van de website) en dit ongeacht de schade die hieruit voortvloeit. Hetzelfde geval van overdracht van virussen of eender welke geval van overmacht.

Verwijzingen naar andere websites zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Sales Management Association Belgium geeft geen enkele garantie voor de inhoud van dergelijke websites en kan hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo's, zijn eigendom van ‘Sales Management Association Belgium’ en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Sales Management Association Belgium’ mag de inhoud van de website niet openbaar worden gemaakt en niet worden verveelvoudigd.

‘Sales Management Association Belgium’ engageert zich tot het beschermen van uw persoonlijke en persoonlijke gegevens, om te vermijden dat ze vervormd, beschadigd of aan derden zonder toelating gecommuniceerd worden.