Algemene verkoopsvoorwaarden

Lees meer over onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Algemene Voorwaarden - SMA Belgium

SMA Belgium, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 175, België, www.sma-belgium.be.

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, evenementen en opleidingen georganiseerd door SMA Belgium.

Artikel 2. Inschrijving voor activiteiten van SMA

2.1. Online inschrijving: Leden en niet-leden kunnen zich inschrijven voor een activiteit van SMA Belgium via het inschrijvingsformulier op de website. Na correcte verzending van het formulier, zal een bevestigingsmail worden verzonden door SMA Belgium.

2.2. Bevestiging van deelname: Ongeveer een week voor aanvang van de activiteit ontvangen de deelnemers een bevestiging van hun deelname en de praktische informatie met betrekking tot het evenement per e-mail.

2.3. Tarieven en betalingen: SMA-leden genieten van een aantal activiteiten inbegrepen in hun jaarlijkse bijdrage. Niet-leden moeten de inschrijvingskosten betalen die voor elke activiteit zijn aangegeven. De betaling moet worden gedaan na ontvangst van de factuur en vóór aanvang van de activiteit. Bij annulering door de deelnemer blijft het bedrag verschuldigd.

2.4. Vervanging: Als een deelnemer niet aan een activiteit kan deelnemen, kan hij/zij worden vervangen door een collega in het kader van een bedrijfsaansluiting. Gelieve SMA Belgium op de hoogte te stellen van deze wijziging per e-mail.

2.5. Beperkte plaatsen: Om de kwaliteit van de activiteiten te waarborgen, kan het aantal plaatsen beperkt zijn. Ingeschreven deelnemers worden verzocht hun inschrijvingsverplichting na te komen.

2.6. Evaluatie: Om het programma van SMA Belgium voortdurend te verbeteren en de doelstellingen van haar leden zo goed mogelijk te bereiken, wordt na elke activiteit een evaluatieonderzoek verzonden. De ontvangen antwoorden stellen SMA Belgium in staat om het evenement of de opleiding te evalueren.

Artikel 3. Annulering door SMA Belgium

SMA Belgium behoudt zich het recht voor om een evenement of activiteit te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of onverwachte afwezigheid van de spreker. De deelnemers zullen hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gesteld.

Artikel 4. Wijziging van de inschrijving

4.1. Vervanging: Als een deelnemer niet aan een activiteit kan deelnemen en een bedrijfsaansluiting heeft, kan hij/zij worden vervangen door een collega. Gelieve SMA Belgium op de hoogte te stellen van deze wijziging per e-mail.

4.2. Individuele aansluiting: In het geval van een individuele aansluiting persoonsgebonden en is het niet mogelijk om u te laten vervangen.

Artikel 5. Annulering zonder kosten

Deelnemers kunnen hun inschrijving kosteloos annuleren tot 1 maand voor aanvang van de activiteit door een e-mail te sturen naar sma@sma-belgium.be. Na deze termijn blijven de inschrijvingskosten 100% verschuldigd.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. In geval van geschil of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.